Podsumowanie spotkania „Zaplanujmy nasz Park”

Podsumowanie spotkania „Zaplanujmy nasz Park”

Podsumowanie spotkania "Zaplanujmy nasz Park"

Miesiąc temu spotkaliśmy się w świetlicy na Osiedlu Górniczym by porozmawiać o pomysłach, refleksjach i wspomnieniach związanych z naszym Parkiem. Po zebraniu notatek, komentarzy sporządziliśmy raport i podsumowanie spotkania „Zaplanujmy nasz Park”

Najważniejsze wnioski ze spotkania „Zaplanujmy nasz Park” podzieliliśmy na trzy obszary:

Infrastruktura i rzeźby

W tym obszarze pojawia się potrzeba zbudowania w Parku placu zabaw, który będzie czymś większym niż „kuwetą”, która jest na środku Osiedla Górniczego. Potrzebne jest miejsce, gdzie rodzice i dzieci w różnym wieku będą mogły bezpiecznie i aktywnie spędzać czas.

Kolejnym działaniem, uzupełniającym plac zabaw jest zewnętrzna siłownia, która pozwalałaby korzystającym z niej rodziców na obserwowanie swoich dzieci bawiących się na placu zabaw. Ważne jest też, by pełniła funkcję uzupełniającą aktywność sportową, która już odbywa się w Parku.

Budowa miejsca na grill w okolicy placu zabaw oraz siłowni jest kolejnym i istotnym krokiem w tworzeniu przyjaznego i integrującego miejsca dla rodzin. Ważne by miejsce to było wykorzystywane zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami, tak by pełniło swoją funkcję dla społeczności lokalnej oraz gości Parku.

Miejsce dla rodziców z małymi dziećmi to kolejny kierunek działań w obszarze infrastruktury. Ważne jest by rodzice, którzy przychodzą do Parku z pociechami w wózkach, mogli skorzystać ze spokojnych i zacisznych miejsc gdzie będą mogli spędzać czas.

Konieczne są dalsze działania mające na celu renowację rzeźb parkowych. Jedną z najbardziej istotnych dla mieszkańców jest „Fontanna” Grażyny Roman – Dobrowskiej. W raporcie znajduje się dokładna propozycja działań względem tej rzeźby. Kluczowe jest by prace nad rzeźbami prowadziła Maria Bor Myśliborska, która ze względu na swoje unikalne doświadczenie, wiedzę i umiejętności jest zdolna do przywrócenia rzeźb do odpowiedniego stanu.

Ważną kwestią dla mieszkańców jest również powrót rzeźb, które zostały przeniesione z naszego Parku do ogrodów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.

Wydarzenia

Mieszkańcy uznają, że Park powinien być miejscem tematycznych spotkań i pogadanek na tematy „zagajane” przez rzeźby, zatem ekologia przy „Alarm – ginie natura” Władysława Tumkiewicza, rodzicielstwo przy „Macierzyństwie” Barbary Zbrożyny itd.

Przestrzeń parku powinna również służyć jako miejsce luźnych spotkań przy kiełbaskach i muzyce. Stąd propozycja organizowania regularnych grilli „parkowych” w formule opisanej w raporcie.

Ponadto Park powinien regularnie wypełniać się muzyką. Najlepiej graną przez osoby związane z okolicą przez pochodzenie, temat twórczości, znajomość. Stąd również pomysł budowy sceny i miejsca do tańca.

Wspomnienia

Park łączy się głównie ze wspomnieniami młodości. Zabaw z rzeźbami, których dziś już nie ma („Smok” Marii Owczarczyk, „Kule” Zofii Pociłowskiej, „Węże” Grażyny Roman-Dąbrowskiej). Mieszkańcy wspominają jak wraz z ich dorastaniem obiekty te zmieniały swoje zastosowanie.

Następnym mocnym wspomnieniem jest obrona rzeźby „Kobiety” Tadeusza Siekluckiego przed wywiezieniem z Parku. Te zdarzenia zapadły w pamięć jako integrujące, pokazujące jedność i gotowość do działania.


Więcej propozycji i ustaleń w raporcie, który można pobrać klikając poniższy obrazek:

Dziękujemy za udział wszystkim przybyłym oraz Kubie Gałeckiemy i Olkowi Pyce za dokumentowanie przebiegu spotkania oraz dr Kamili Kamińskiej – Sztark za konsultację przy tworzeniu raportu.