Podsumowanie I etapu prac nad rzeźbami

Podsumowanie I etapu prac nad rzeźbami

Od sierpnia do października trwały w naszym parku prace renowacyjne. Rzeźby „Alarm – ginie natura” Władysława Tumkiewicza oraz „Macierzyństwo” Barbary Zbrożyny zostały skrupulatnie oczyszczone oraz zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Prace nad rzeźbami nadzorowała Maria Bor, organizatorka wałbrzyskiego pleneru rzeźby w latach siedemdziesiątych, podczas którego powstały nasze parkowe rzeźby. Pani Maria Bor osobiście wykonywała prace. Ponadto przy rzeźbach pracowali również Dariusz Leopold Olszamowski (syn pani Marii), który czyścił rzeźby mechanicznie, Karolina Rapa (historyk sztuki związana z Wałbrzychem, dawna mieszkanka Osiedla Górniczego) oraz Maciej Jonek.

Prace wykonane z rzeźbą „Alarm – ginie natura”

Oczyszczenie powierzchni ręcznie, mycie przy pomocy specjalnego preparatu do pielęgnacji granitu, wyśrodkowanie oraz oczyszczenie elementu zawieszonego na metalowym pręcie; odkopanie postumentu, szlifowanie i polerowanie w miejscach uszkodzonych.

Prace wykonane z rzeźbą „Macierzyństwo”

Ręczne oczyszczenie z porostów oraz wierzchniej warstwy brudu, pokrycie preparatem przeciwko „zieleni” (porosty, mchy itp.), odkucie około 1 milimetrowej warstwy piaskowca, który przesiąknął brudem, usunięcie farby w sprayu, przywrócenie faktury rzeźbie w miejscach gdzie została ona spolerowana lub uszkodzona, wypełnienie ubytku (usta matki) mieszanką kleju i piaskowca, renowacja postumentu – wypełnieni szczelin, ponowne pokrycie preparatem przeciwko „zieleni” oraz zabezpieczenie rzeźby preparatem na bazie silikonu.

Prace wykonane na rzeźbach są pierwszymi od czasu ich powstania, czyli od ponad 45 lat. Aby zachować je w stanie, w którym możemy oglądać je dziś należy powtórzyć czyszczenie oraz zabezpieczenie rzeźb za dwa lata.


Dziękujemy wałbrzyskiemu Muzeum Porcelany za sfinansowanie prac oraz wypożyczenie agregatu prądotwórczego i dostarczenie preparatów. Dziękujemy również Wiceprezydent Miasta Wałbrzycha Pani Sylwii Bielawskiej za zabezpieczenie środków oraz wsparcie w realizacji projektu.